Информация

  • Жария мүдделі ұйымдар және бағалы қағаздар нарығының субъектілеріне арналған ақпараттық қызмет

  • Жеке кабинет
Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсы (бұдан әрі - Портал) электрондық дерекқорға қолжетімділікті қамтамасыз ету үшін құрылған, онда мүдделі тұлғалар корпоративтік оқиғаларды және акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жария мүдделі ұйымдардың жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерін таба алады және қарай алады, оларға "Бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы" 2007 жылғы 28 ақпандағы Қазақстан Республикасы Заңының 1-бабының 7) тармақшасына сәйкес:
  • қаржы ұйымдары (қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензиясы негізінде тек қана айырбастау пункттері арқылы жүзеге асыратын заңды тұлғаларды, шаруашылық серіктестік нысанында құрылған, микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдарды қоспағанда);
  • акционерлік қоғамдар (коммерциялық еместерін қоспағанда);
  • жер қойнауын пайдаланушы ұйымдар (кең таралған пайдалы қазбаларды өндіретін ұйымдардан басқа);
  • астық қабылдау кәсіпорындары;
  • жарғылық капиталында мемлекеттің қатысу үлесі бар ұйымдар, сондай-ақ шаруашылық жүргізу құқығына негізделген мемлекеттік кәсіпорындар, мемлекеттік монополия, арнайы құқық субъектілері жатқызылған.

Квазимемлекеттік сектор субъектілеріне (мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыларға) Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшелігі (opi.dfo.kz веб-порталда «Электрондық есептер» ақпараттық сервисіне қолжетімділікті ұсыну бойынша қызметтер) жобасын жұмыста пайдалануды ұсынамыз.

Қолжетімділік

Пайдаланушылардың үш санаты үшін депозитарийді жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыруға заңнамада уәкілеттік берілген "Ақпараттық-есептеу орталығы" акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Оператор) ұсынады:
  • Жеке тұлғаларға – тегін негізінде. Порталда авторландыру талап етілмейді және олар акционерлік қоғамдар және жария мүдделі ұйымдар туралы жоғарыда көрсетілген ақпаратты қарай алады;
  • Уәкілетті мемлекеттік органдардың қызметкерлеріне - Оператор мен Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі арасында жыл сайын жасалатын қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарттар шеңберінде жазбаша өтінім негізінде;
  • Бағалы қағаздар нарығының субъектілеріне және жария мүдделі ұйымдарға - ақылы негізде, депозитарий деректеріне үздіксіз қолжетімділікті қамтамасыз ету, оның ішінде депозитарийге түрлі есептіліктерді дайындауға, ұсынуға және жариялауға арналған "Электрондық есептер" ақпараттық сервисін жұмыста пайдалану үшін.
Порталға қолжетімділік алу үшін, Прейскурантқа сәйкес жылдық абоненттік төлемнің құнын төлеп және ЭЦҚ* Пайдаланушылық келісімге қосылу өтініміне қол қою қажет.
* ЭЦҚ – Қазақстан Республикасының Ұлттық куәландырушы орталығы берген Заңды тұлғалар үшін электрондық цифрлық қолтаңба.

Бейне нұсқаулар

Құқықтық база

1993 - © Разработчик АО “Информационно-учетный центр”